MIFF Furniture Design Competition

WINNER

MIFF FURNITURE COMPETITION 2018

1st Prize
(RM6,000 + Trophy + Certificate)

Name Ong Sze Xian
Design Float

2nd Prize
(RM3,000 + Trophy + Certificate)

Name Sharon Wong Sik Dang
Design Lollipop World

3rd Prize
(RM1,000 + Trophy + Certificate)

Name Tan Sin Yin
Design Life

Finalist (Certificate)

Finalist Name of Design
Ahmad Lutfi Zainal Arif Hopscoth Stool
Abdul Rasyid Bin Bastamam Perca
Boy Khuang Yen Lengle
Cheng Hann Jian Gerbang Lounge Chair
Chuah Jing Wei Kid-Cat
Hee Wun Jet I'M Sofa / Tiny Bamboo House
Hoong Yun Xiang Cabolla Blanco Bench
Lim Yew Sheng Sewable
Ng Zhen Yu Rio
Mohd Anislan Bin Abdullah Calamy Armchair
Muhammad Fakry Bin Che Aziz Rocking Park Bench
Pat Yan Zhi Half 1/2
Tan Kah Heng Barrel
Tan Joo Yen Bermuda
Tan Yee Yin Bulb Chair
Tung Wen Ding Irtemis